... op de webstek van De Blauwe Bloem!

 

 


Beste lezer,

Wij danken U voor de tijd en de moeite die U neemt om onze webstek te lezen en voor de belangstelling die U daarmee voor De Blauwe Bloem aan de dag legt. U kunt hier op een praktische manier kennismaken met een nieuwe visie op economie die recht doet aan de mensen van deze tijd.

 

GEZONDE HANDEL HEEFT NIETS TE MAKEN MET GELD VERDIENEN,

MAAR ALLES MET SAMENWERKEN, VERBINDEN EN BEMIDDELEN.


Door in het menu aan de linkerzijde aan te klikken kunt U stukjes lezen over de achtergronden en praktijk van de winkel De Blauwe Bloem. Het menu is zo opgevat dat U in laagjes te werk kunt gaan: hoe lager U aanklikt, des te dieper U in de materie duikt. We hebben geprobeerd U de informatie zo gevarieerd mogelijk te presenteren. Daardoor is er inhoudelijk wel wat overlapping tussen de verschillende delen.

Enige voorkennis op economisch gebied is voor het lezen van deze webstek helemaal niet nodig; we doen alleen maar beroep op Uw gezonde boerenverstand. Het enige wat U op moet brengen is de bereidheid om gezichtspunten die vandaag nog niet erg gebruikelijk zijn, zonder vooroordelen tegemoet te treden. Of zoals dat in het engelse taalgebied klinkt:


“Don’t say ‘No!’, just say ‘Oh!’.”

 
We wensen U veel leesplezier!
Mia Stockman en Luuk Humblet


Volgende pagina: Waar, wanneer en hoe kunt U ons bereiken?