Doordat er alleen wordt ingekocht wat de klanten nodig hebben, er geen winstoogmerk is en er nooit wat wordt weggegooid, kunnen je boodschappen bij De Blauwe Bloem goedkoper zijn dan bij andere natuurvoedingswinkels.

Gerichte inkoop

Alle producten worden gezamenlijk en gericht ingekocht op basis van de uitgesproken behoeften van de klanten. Gevolg: geen overtollige voorraden en geen verspilling.

Maandbijdrage

In het inkomen van de winkeliers wordt voorzien door de maandbijdrage. Dat zit dus niet in de productprijs verrekend waardoor de producten goedkoper zijn. Als er meer klanten bijkomen, kan bovendien de maandbijdrage dalen.

Voorgeschoten koopgeld

De (bescheiden) voorraad producten in de winkel wordt gefinancierd door de klanten in de vorm van voorschotten. We kunnen al onze leveranciers daardoor snel betalen, wat een flinke korting oplevert. Ook daardoor kunnen we de producten goedkoper maken.

Geen winstoogmerk

We hebben geen winstoogmerk. De vaste kosten van huur, verwarming, enzovoort blijven gelijk. Als er meer mensen meedoen worden de boodschappen goedkoper.

We gooien nooit iets weg

Doordat we nooit wat weggooien, zijn er ook veel minder verliezen dan bij andere winkels en dus ook geen nutteloze kosten.